+31 (0) 186 600 880

EasyFlo 120 Liquid Plastic, Shore D 65 o.a. geschikt voor rotatie gieten.

De EasyFlo 120 polyurethaan giet plastic is een witte Shore D hars die uitermate geschikt is voor rotatie gieten door de gestuurde uitharding. Met de EasyFlo 120 is het eenvoudig mogelijk om holle modellen te maken. Deze kunnen eventueel worden opgevuld met polyurethane schuimen.

Net zoals de overige EasyFlo producten zijn deze materialen met een lage viscositeit en een makkelijke mengverhouding (1A:1B bij volume 100A:90B bij gewicht) makkelijk te verwerken giet producten.

De EasyFlo 120 heeft een verwerking van 2-2.5 minuten en een ontvormtijd van 15-30 minuten. Deze tijden zijn afhankelijk van de dikte die gegoten wordt. De Easyflo 120 is uitermate geschikt voor rotatiegieten doordat dehet gel proces gecontroleerd en gestuurd is. Deze hol giet materialen zijn enorm sterk en licht van gewicht. De RTV, kamer temperatuur hardende polyurethaan producten Easy Flo kunnen worden verdikt met de CAB-O-SIl en Poly Fiber II polyurethaan verdikker.

Mengverhouding: 1A:1B bij volume / 100A:90B bij gewicht
Shore D hardheid: D65
Giettijd: 2 – 2.5 min. (gecontroleerde uitharding voor rotatiegieten)
Ontvormtijd: 15-30 min. 
Kleur: wit
Viscositeit: 60 cP
Soortelijk gewicht: 1.03

Downloads

 

UFI: EasyFlo 120 Liquid Plastic Part A: NM10-X0T1-P00Q-ME55
UFI: EasyFlo 120 Liquid Plastic Part B: NM10-X0T1-P00Q-ME55

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Veiligheidsinformatie:

Komponent A

H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H320 Veroorzaakt ernstige oogirritatie, gevarencategorie 2B
H332 Schadelijk bij inademing, gevarencategorie 4
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, gevarencategorie 1
H335 /336 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling,  irritatie van de luchtwegen, gevarencategorie 3,
H351 Kankerverwekkende, gevarencategorie 2
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

Komponent B
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie., gevarencategorie 2A
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Vanaf: 32,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen