+31 (0) 186 600 880

EasyFlo Black- Gietplastic hars Shore D 65

De EasyFlo zwart is een twee componenten polyurethaan giethars wat uithardt tot een zwart plastic. De EasyFlo zwart is een gietplastic met een hardheid van Shore D70. Een zeer eenvoudig te verwerken dankzij de 1A:1B (bij volume & gewicht) mengverhouding, lage viscositeit van 200 cP en snelle uitharding heeft met een ontvormtijd van 10-15 minuten. De verwerkingstijd is is 1,5-2 minuten.

De EasyFlo materialen zijn materialen met een zeer lage viscositeit voor een makkelijke diverse gieting of injecteren van kunsthars. Ook zijn deze materialen makkelijk te verdikken met een verdikkingsmiddel zoals de CAB-O-SIL en PolyFiber II voor kwastbare toepassingen of steunmallen.

Wanneer u een spray variant wenst adviseren wij de EasyFlo Spray FR. Voor rotatie gieten is de EasyFlo 120 zeer geschikt en de EasyFlo 95 voor langere verweringstijden.

De EasyFlo harsen zorgen voor een zeer gedetailleerde en luchtbel vrij giet modellen zonder dat er vacuüm kamers gebruikt moeten worden. Door de snelle uithardingstijden is het een ideaal product voor hogere volumes, aantallen en giet stukken die snel gemaakt moeten worden. Deze materialen worden veel gebruikt in industrieën voor commerciëlen toepassingen, vaar- en vliegtuig industrie, props en display projecten, reparatie of kopieer toepassingen maar ook hobby en veel andere toepassingen. De EasyFlo harsen kunnen worden gegoten in siliconen (additie en condensatie siliconen zoals Eurosil) mallen zonder lossingsmiddel te gebruiken. Wanneer je Polyurethaan of andere materialen gebruikt als mal, dan kan je bijvoorbeeld onze Pol-Ease 2300 lossingmiddel gebruiken. Ook zijn kleur pasta’s te gebruiken voor de EasyFlo producten.

 

Online Verpakking: Set 2 kg, Set 10 kg
Verpakking: Set 2 kg, Set 10 kg, Set 36 kg, Set 408 kg
Online verpakking: Set 2 kg
Hardheid (Shore D): 70
Verwerkingstijd (min.): 1,5 – 2,0
Ontvorm tijd: 10-15
Mengverhouding bij Volume: 1A:1B
Mengverhouding bij gewicht: 1A:1B
Kleur: zwart
Viscositeit (cP): 200 cP
Type product: Polyurethaanhars / gietresin

Specific Volume: 26.4 in³/lb
Specific Gravity: 1.05
Linear Shrinkage: 0.008 in/in
Elongation: 6.3 %
Tensile Strength: 3,835 psi
Elastic Modulus: 76,056 psi
Flexural Modulus: 120,904 psi
Flexural Strength, 5% Strain: 5,521 psi
Heat Deflection Temp.: 91 °C / 197°F
Max Exotherm: 118 °C / 245°F

UFI: EasyFlo Black Liquid Plastic Part A: V720-G0MT-U005-8T7M
UFI: EasyFlo Black Liquid Plastic Part B: YY10-Y0JM-W00P-8SGE

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Veiligheidsinformatie:

Komponent A
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt, gevarencategorie 1
H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H320 Veroorzaakt ernstige oogirritatie, gevarencategorie 2B
Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A
Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1
H332 Schadelijk bij inademing, gevarencategorie 4
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, gevarencategorie 1
H335 /336 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling,  irritatie van de luchtwegen, gevarencategorie 3,
H351 Kankerverwekkende, gevarencategorie 2
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

Komponent B
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie., gevarencategorie 2A

 

Vanaf: 32,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen