+31 (0) 186 600 880

Hardschuim gietbaar polyurethaan R-5

Poly foam R-5 is een twee komponenten en zelfrijzend polyurethaan giet hardschuim (rigid). Deze polyurethaan hardschuim is met de “free-rise dichtheid” van  5 lb / ft³ een gemiddelde gietschuim maar kan worden gegoten in een dichtheid van 8 tot 20 lb / ft³ om een goed oppervlakte detail in de mal te verkrijgen. De flexibele schuimen zijn goed te gebruiken als opvulling in gegoten harsen en rubbers of voor props, gereedschappen, kunst objecten, decoratief of functionele toepassing of voor onderdelen die licht van gewicht moeten zijn. Deze Poly foams kunnen worden gegoten in onze Eurosil (additie) en SG C-Sil siliconen rubberen mallen of in onze polyurethaan rubbers die van te voren worden gecoat met lossingsmiddel zoals onze lossingsmiddel Pol-Ease 2300 of lossingsmiddel VL. Ook kunnen de Schuimen prima gegoten worden in de polyurethaan rubbers als opvulling. Wanneer er eerst een laag polyurethaan rubber gecoat wordt in de mal kan daarna de schuim mooi hechten aan de rubberen laag. Ook kan er latex worden gebruikt om een mooie hechting en skin te krijgen.

De PolyFoam R 5 is een schuim met 1A:1B mengverhouding en een middelhoge viscositeit van 100 cP. De Poly Foam heeft in de eerste fase een cream tijd van 45 sec, waarna de p.u. schuim 2 minuten zal op schuimen. Na 3 minuten zal de kleverigheid van de Schuimen minder worden en zie je een schil om de schuim heen. Deze huid ontstaat vanuit de schuim zelf (self skinning). De R5 foam kan na 10 tot 15 minuten worden uit de mal worden gehaald. Aangezien de huid van het product vanzelf ontstaat vanuit het product zal er maximaal schuim ontstaan in de mal en aan de oppervlakte. De Poly foam kan ook worden ingekleurd met de poly pasta en poly colors.

SynTec® produceert “flexibel” en “Rigid” polyurethaan giet schuimen (PolyFoams). De Flexible schuimen zijn in twee varianten te verkrijgen de PolyFoam F-3 en PolyFoam F-5 (gegoten dichtheid 8-15 lb/ft³). De rigid, harde variant is te verkrijgen in R-2, R-5 en R-8.

Verpakking: Set 2 kg, Set 10 kg, Set 36 kg, Set 408 kg (204A+204B)
Mengverhouding: 1A:1B
Viscositeit (cP): 1100 cP
Cream Time: 45 sec
Rijs Tijd: 2 (min)
Demold: 10-15 min.
Vrij stijg dichtheid: +/- 130 kgm-3 (8 lb/ft3)
Type product: Polyurethaanschuim

Downloads

Informatiecentrum

UFI: PolyFoam R-5 Rigid Casting Foam Part A: WV40-6014-A00H-SD9M
UFI: PolyFoam R-5 Rigid Casting Foam Part B:

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Veiligheidsinformatie:

Komponent A
H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie, gevarencategorie 2B
H332 Schadelijk bij inademing, gevarencategorie 4
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, gevarencategorie 1
H335 /336 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling,  irritatie van de luchtwegen, gevarencategorie 3,
H351 Kankerverwekkende, gevarencategorie 2
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

Komponent B

Vanaf: 29,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen