+31 (0) 186 600 880

Voor het werken met onze giet producten beschrijven wij de meest gebruikte giet materialen en giet methoden voor het maken van mallen.

Materialen & methoden

Om u te helpen bij het eerste gebruik van nieuwe materialen geven de volgende instructies en aanbevelingen de beste kans van slagen:

 • Lees altijd eerst de productinformatie zoals TDS (Technical Data Blad), etiket en andere literatuur over hoe de materialen moeten worden verwerkt.
 • Wijk niet af van de voorgeschreven methode en technieken, gebruik ook nooit andere lossingsmiddelen dan voorgeschreven!
 • Maak eerst een kleine mal of gietwerk, voordat een poging wordt ondernomen om een grotere mal of gietwerk te maken. Kleine voorwerpen of een klein stukje kunnen dienen als testmodel.
 • Maak eerst een kleine hoeveelheid aan. Probeer een gevoel voor de materialen te ontwikkelen, voordat u kostbare en tijdrovende fouten maakt terwijl u bezig bent met een groter object.
 • Schroom niet om vragen te stellen alvorens u aan uw project begint. Wij zullen proberen al uw vragen over gietmallen en gietvormen te beantwoorden. Als u niet zeker bent, vraag dan eerst meer informatie aan of neem contact op met onze klanten service!

Schouten SynTec® brengt bijna alle soorten flexibele malmaterialen – voor zowel particulier als bedrijfsmatig gebruik op de markt zoals o.a. polyurethaan, siliconen, kunsthars, gips en alginaat producten. SynTec producten bestaan doorgaans uit twee componenten. De componenten vulkaniseren, harden uit,  bij kamertemperatuur (RTV: Room Temperature Vulcanization).

Polyurethaan rubber of hars is een relatief goedkoop materiaal. Siliconen (op additie basis) zijn iets duurder, vaak twee keer de prijs van de meeste goedkopen siliconen in de markt (Condensatie siliconen, onze SG C-sil) of polyurethaan rubber. Gipsen zijn het goedkoopst en worden daarom veelvuldig als materiaal gebruikt. Gipsen (gipsmortel en gipspoeder) zijn beschikbaar in vele formules ten behoeve van verschillende doeleinden. Zie onze uitgebreide gips informatie. Polyurethaanharsen zijn ook gietbaar, maar het gebruik van dit materiaal wordt beperkt door de stugheid en krimp bij uitharding van dit materiaal.

Metaallegeringen die een laag smeltpunt hebben kunnen worden gegoten in een hittebestendige Siliconenrubber. Epoxyharsen en polyurethanen, de twee meest gebruikte twee componenten kunsthars systemen, bieden een geweldige toepasbaarheid.

Polyester kunsthars is een wee componenten giethars en relatief goedkoop. Zeker als zand, kalksteen of houtpulp als vulmateriaal worden toegevoegd. Groot nadeel is dat Polyester, styreen bevat, dit is een kankerverwekkende stof. Er zijn al wel styreen arme Polyesters op de markt.

Kunstharsen hebben als nadeel een snelle ontbrandbaarheid, een sterke geur (in vloeibare vorm) en een krimp (vooral bij grote objecten) gedurende de uithardinsgtijd . Na het lezen van enige literatuur en verrichten van enkele experimenten, leert u de verschillen en de voor- en nadelen herkennen van de diverse materialen.

Het maken van de mal en de soort gietmethode

Let erop dat elke mal en gietmassa uniek is en dat dit een afgestemde behandeling van de materialen vereist, die kan verschillen van andere materialen waar u eerder mee heeft gewerkt. Besteed aandacht en tijd aan een goede voorbereiding. Maak eerst een kleine test van de materialen waar u mee gaat werken, voordat het materiaal grootschalig wordt gebruikt. Met deze werkwijze vermijdt u onnodige tijd en verlies van materialen.

Mallen worden in het algemeen van vloeibaar giet rubber gemaakt. De gietrubber wordt over het model gegoten dat wordt omringd door een kist of steunmal. Een andere methode is het aanstrijken met een kwast of spatel van dikke rubber op het model. De steunmal zorgt er voor dat de gehele mal in vorm blijft, totdat de rubber is uitgehard.

Gietmallen

De meest flexibele malen zijn gietmallen. De eenvoudigste methode om een mal te produceren is door middel van het bouwen van een kist rond een model, zodat daarin het gietmateriaal kan worden gegoten en vervolgens kan uitharden tot een harde en stevige rubbermal.

Complexe mallen kunnen in delen worden gemaakt. Elk deel wordt dan afzonderlijk ingegoten. Als alle delen apart zijn gegoten en uitgehard, wordt het model uitgenomen en de maldelen weer in elkaar gezet.

Stroopmallen

De meeste rubber soorten kunnen worden ingedikt zodat een stroopmal, kwastmal of strijkmal kan worden gemaakt. De ingedikte rubber kan met een kwast of spatel op het model worden aangebracht. Een vloeibare rubber is hiervoor niet geschikt omdat de rubber van het verticale oppervlak afvloeit. Deze mal wordt dan in lagen opgebouwd. Door toevoeging van de Eurosil verdikkingsmiddel kan bijna elke siliconen worden gebruikt voor het maken van een stroopmal. De siliconen krijgt door deze additief een hogere viscositeit.

Sommige producten, zoals latex, zijn alleen geschikt voor stroopmallen. Stroopmallen zijn in het algemeen sneller te maken en verschaffen de gebruiker een betere visuele controle van de rubber die wordt aangebracht. Een ander voordeel is dat bij het maken van een stroopmal minder materiaal nodig is dan bij het gieten van de mal. Bij een stroopmal moet wel altijd een steunmal worden gemaakt (van b.v. gips, gipsverband of polyester, hars).

U moet wel oppassen dat het originele model niet vast komt te zitten aan de ondersnijdingen van de steunmal. Alle ondersnijdingen moeten wor-den verwijderd, tenzij de steunmal uit meerdere delen bestaat. Flexibele steunmallen bieden vaak een goede oplossing ten aanzien van de ge- noemde ondersnijdingen. Vulstukken worden gebruikt om naden en scheidingslijnen te creëren indien dit nodig is. Doorgaans kost het wel meer tijd om een stroopmal te maken door de laag opbouw, droogtijd en de hoeveelheid werk.

Gietstukken – gietingen in de mal

Als de mal klaar is en u gaat een model ingieten is het belangrijk dat de mal en de steunmal waterpas worden gepositioneerd. Zo voorkomt u dat er gietmateriaal uit de mal vloeit en verloren gaat. De mal wordt tot aan de top volgegoten met gietmateriaal. Als er teveel luchtbelletjes in het giet materiaal zitten kunt u de mal licht vibreren, beter is natuurlijk om te zorgen dat u het gietmateriaal goed aanmengt zonder luchtbellen. Vervolgens met rust gelaten en uit laten harden.

Luchtbellen in het gietmateriaal kunt u voorkomen door het gietmateriaal onder vacuüm te mengen of onder vacuüm te mengen en eventueel te gieten.

Het is van belang dat de gietstukken op tijd uit de mal worden gehaald, volg altijd de aanwijzingen in het technische verwerkingsblad. Nooit te snel ontvormen, maar zeker ook niet de gietstukken meerdere dagen in de mal laten zitten. Op deze manier kunnen gedetailleerde gietstukken van hoge kwaliteit worden gefabriceerd.

Gebruik waar nodig lossingsmiddel of een sealer. Raadpleeg onze sealer en release kaart voor de middelen.

Wat kan er verkeerd gaan?

Hieronder hebben wij een aantal problemen omschreven die bij het maken van een mal en model kunnen ontstaan.

Verkeerde mengverhouding

Materiaal dat geheel niet uithardt, zacht of plakkerig blijft is vaak het resultaat van een verkeerde mengverhouding. Wij raden aan om altijd de materialen voor gebruik zorgvuldig af te wegen. Verricht juiste calculaties en bouw een dubbele controle in ten aanzien van de mengverhouding zoals die is omschreven op de etiketten en de verwerkingsbladen.

Lossingsmiddelen

Informeer en/of controleer vooraf of u een lossingsmiddel moet gebruiken, en zo ja, welk lossingsmiddel. Gebruik géén lossingsmiddel als dit niet nodig is. Let vooral op de onderlinge materiaal combinaties. Bijvoorbeeld: PU hecht aan PU. Gebruik nooit teveel lossingsmiddel, dit kan leiden tot een poreuze en vette oppervlakte van uw gietstuk.

Temperatuur en ontvormen

Grote temperatuurverschillen en het te snel ontvormen kunnen de oor- zaak zijn van vervormingen de mal of het gegoten model. Bij een te lage temperatuur (beneden de 10°C) worden de verwerkingstijd en de uithardingstijd drastisch vertraagd. Hierdoor duurt het dus ook veel langer voordat u de mal en model kan ontvormen. Ook de viscositeit kan hierdoor omhoog gaan.

Bij een te hoge temperatuur (boven de 30°C) worden de verwerkingstijd en de uithardingstijd versneld. Dit kan een voordeel zijn als u snel wilt werken. Algemeen advies : houdt een gebruikstemperatuur van 20°C tot 25°C aan! Temperatuurschommelingen kunnen leiden tot luchtbelletjes en dimensionale veranderingen. Ook de viscositeit kan hierdoor omlaag gaan.

Lekkende mallen

Door een lekkende mal kan gietmateriaal verloren gaan, tijd worden verspild en de mal mislukt doorgaans. Controleer altijd vooraf of er een lekkage kan ontstaan. Sluit hoeken en naden goed af met bijvoorbeeld een droge klei of kit. LET OP!

Gebruik nooit een “natte” klei (rivierklei) in combinatie met Polyurethaan of Siliconen op Additie basis. Het vocht in de klei verstoort de uitharding van de rubber, de rubber blijft zacht en plakkerig en hard niet volledig uit. Gebruik hiervoor Plasteline synthetische klei! Alleen bij Siliconen op condensatie basis kunt u een “natte” klei gebruiken. Ook klemmen en spanbanden kunnen lekken voorkomen.

Snelheid

Vermijd vertragingen doordat er geen goede voorbereiding is nadat twee componenten met elkaar zijn vermengd. Het is raadzaam om de klok erbij te houden.

Onvermengd materiaal

Slierten van niet uitgehard materiaal of luchtbelletjes, die na uitharding van de rubber zijn te zien aan de oppervlakte, kunnen het gevolg zijn van onvoldoende vermenging van de componenten A en B.

Ongemengd rubber bevindt zich tijdens het mengen vaak aan de zijkant en op de bodem van de mengbeker. Meng de componenten dus goed en zorgvuldig. Met een spatel goed langs de randen en over de bodem van de mengbeker schrapen. Giet niet alles uit in de mal of mal bekisting. De randen en bodem kan je het beste als “waste” beschouwen.

Schudden/omroeren vóór gebruik

Sommige componenten van polyurethaan of siliconen moeten worden geschud of goed worden doorgeroerd vóór gebruik. In de verpakking kan bezinksel zitten, en de oliën gaan vaak drijven dus altijd controleren en even schudden of doorroeren! Dit staat altijd op de verpakking aangegeven.

Ongemengd materiaal kan resulteren in onvoldoende of totaal géén uitharding. Ook kunnen er luchtbellen en zwakke plekken in de mal ontstaan.

10 regels voor het maken van een mal/model

 1. Lees altijd vóór gebruik het etiket, het verwerkingsblad en het veiligheidsinformatieblad!
 2. Kies het juiste materiaal voor uw werk, vraag er naar bij onze adviseurs!
 3. Draag handschoenen en wanneer nodig een geschikt mondmasker, veiligheidsbril en eventueel aanvullende bescherming!
 4. Zorg voor schoon en goed gereedschap!
 5. Werk met materialen die al op kamertemperatuur zijn in een ruimte op kamertemperatuur!
 6. Componenten goed schudden of doorroeren vóór gebruik!
 7. Weeg alle componenten goed af, houdt altijd de juiste mengverhouding aan, goed roeren en giet geen ongeroerde delen mee!
 8. Vermijdt gietvertragingen
 9. Controleer voor het gieten uw mal om lekkage te voorkomen en of er de eventueel benodigde lossingsmiddel en sealers zijn gebruikt.
 10. Houdt de aangegeven ontvormtijd aan om vervormingen te voor komen.

Overzicht van gangbare rubbersoorten, giet materialen en de verwerking / giet methoden.

Rubbersoorten

Gedepolymeerde rubber (DPR) Voordelen Nadelen Geschikt voor Verwerkings methode
Polyurethaan gietrubber •     Relatief lage kosten

•     Erg sterk

•     Veel toepassingen

•     Krimp nihil

•     Lossingsmiddel nodig

•     Is gevoelig voor vocht

•     Twee Comp.

•     Gips

•     Beton

•     Cement

•     Was

•     Gieten

•     Kwasten

•     Spatelen

Siliconen op

Condensatie basis

•     Géén lossingsmid- del nodig

•     Voordelig

•     Zéér sterk

•     Veel toepassingen

•     Duurder dan PU

•     Krimp van max.

1% gedurende de uitharding

•     Twee Comp.

•     Gips

•     PU hars

•     Polyester

•     Was

•     Expoxy

•     Metalen met een smeltpunt

•     Gieten

•     Kwasten

•     Spatelen

Siliconen op Additie basis •     Géén lossingsmid- del nodig

•     Krimp nihil

•     Zéér sterk

•     Lange levensduur

•     Duurder dan condensatie Siliconen

•     Gevoelig voor vuil en vocht

•     Gips

•     Beton/Cement

•     PU Hars

•     Polyester

•     Was/Epoxy

•     Kunstharsen

•     Metalen met laag smeltpunt

•     Gieten

•     Kwasten

•     Spatelen

Giet materialen

De meest gebruikte gietmaterialen van Syntecshop

 

Voordeel Nadeel Toepassing
Gips •     Goedkoop

•     Éénvoudige verwerking

•     Niet giftig

•     Veelzijdig inzetbaar

•     Snelle uitharding

•     Overschilderbaar en in te kleuren

•     Breekbaar

•     Alleen voor binnen

•     Beelden

•     Ornamenten

•     Reliëfs

•     Kunst objecten

•     Holle beelden

 

Beton/Cement

•     Sterk

•     Goedkoop

•     Geschikt voor buiten

•     Éénvoudig verwerking

•     Zwaar

•     Ruw oppervlak

•     Alleen om te gieten

•     Buitenbeelden

•     Balustrades

•     Beton industrie

•     Architectuur

Polyurethaanhars •     Sterk

•     Éénvoudige verwerking

•     Snelle uitharding

•     Veelzijdig inzetbaar

•     Mengbaar met metaal- poeders

•     In te kleuren

•     Niet goedkoop

•     Brandbaar

•     Geur

•     Zonder voorbehande- ling niet overschilder- baar

•     Gevoelig voor vocht

•     Kunst objecten

•     Ornamenten

•     Reliëfs

•     Holle modellen

•     Metal look mogelijk

Epoxy kunsthars •     Zéér sterk

•     Lange levensduur

•     Hittebestendig

•     Duur

•     Moeilijk te mengen

•     Gevoelig voor vocht

•     Modellen voor vacuüm- vormen

•     Diverse toepassingen

Polyester •     Goedkoop

•     Snelle uitharding

•     Sterk

•     Te gebruiken in combina- tie met glasmat

•     Bevat styreen

•     Sterke geur

•     Niet UV bestendig

•     Hoge krimp

•     Veel toepassingen o.a. kunst objecten, repara- tie voor b.v. boten etc.

Methoden

De meeste gebruikte methoden voor het maken van rubber mallen

Techniek Voordeel Nadeel Toepassing
Gieten Éénvoudig

Snel

Volume

Gewicht

Mallen Modellen Beelden etc….
Kwasten en spatelen Éénvoudig

Materiaal besparend Geschikt voor moeilijke objecten

Kost meer tijd dan gieten

Steunkap nodig

Laag op laag vraagt meer aandacht

Stroopmallen
Dompelen (Latex) Goedkoop Simpel Sterk Kost veel tijd door laag op

laag

Krimp 10%

Stroopmallen Condooms, Ballonnen, schoenindustrie etc…
Hol gieten met

Gips en giethars

Snel & Licht

Gemakkelijk

Geschikt voor moeilijke objecten

Kan opgeschuimd worden

Machine nodig

Breekbaar

Holle modellen Kunstobjecten Gipszuilen Etc…
Injectie

Met b.v. hars

Hoge kwaliteit

Sterk

Maatvast

Kost veel tijd

Machine nodig

Kennis en ervaring gewenst

Technische modellen en onderdelen
Vacuüm en druk gieten Hoge kwaliteit Géén luchtinsluiting Maatvast Kost veel tijd

Machine nodig

Kennis en ervaring gewenst

Prototypes Figuren/beelden Technische modellen en onderdelen

 

Producten die bij dit artikel horen:

Nieuwsbrief

Winkelwagen
Accountmanager spreken?