+31 (0) 186 600 880

Poly 75-70, Polyurethaan Shore A70

De twee komponenten rubber Poly 75-70 is een medium tot stug en hard Polyurethaan giet rubber wat op kamer temperatuur (RTV) uithardt tot een flexibel en grijs rubber. De Poly 75-70 heeft een Shore A 70 die ongeveer net zo hard is als een autoband. Dit medium hard tot harde rubber werkt extreem goed met toepassingen zoals gebruikt wordt in de beton industrie. De Poly 75-70 wordt veel gebruikt voor het maken van grote mallen en shotten voor de prefab beton. De Poly 75-60, 75-70, 75-75 en Poly 75-90 worden ook veel toegepast bij productie van harde rubberen onderdelen. De Poly 74- en 75-serie rubbers kunnen worden gebruikt als gietrubber, kwast rubber of spuit rubber.

Er zijn veel toevoegingen van additieven zoals CAB-O-SIL, verdunners, versnellers, UV stabilisatoren en kleur pigmenten. Naast de Poly serie producten zijn de PT Flex producten verkrijgbaar voor vervaardiging van rubberen onderdelen en eventueel te bewerken rubberen producten.

Online verpakking: Set 2 kg, Set 10 kg
Verpakking
: Set 2 kg, Set 10 kg, Set 36 kg, 408 kg.
Hardheid (Shore A): 70
Mengverhouding: 1A:1B
Kleur: grijs
Verwerkingstijd (min.): 40
Uithardingstijd (uur): 16 uur (demold) / 7 dagen (100%)
Viscositeit (cP): 3.000 (±400)
Dichtheid: 1,05
Rek: 724%
Breukbelasting (N/mm2): 52.35
Treksterkte (N/mm2): 6.47
Type product: Polyurethaan rubber

Downloads

Lossing & hechting:

Polyurethaan giet rubber zoals de poly 75-70 hecht bij het gieten op veel ondergronden zoals diverse metaal soorten, hout, polyurethaan, kunststoffen, epoxy materialen, beton, gips en veel meer andere ondergronden. Indien er lossing nodig is op deze ondergronden moet er lossingsmiddel zoals onze Pol-Ease 2300, Lossingsmiddel VL, Pol-Ease 2350 en Pol-Ease 2450  of de andere lossingsmiddelen gebruikt worden. Wij adviseren altijd eerst een test te doen met de hechting, lossing of het inzuig effect van de rubber op de mal of toepassing. Bij Poreuze onderdelen gemaakt van bijvoorbeeld hout of gips, kan het rubber opgezogen worden. Je kan dit voorkomen door deze eerst te sealen met bijvoorbeeld een porieverzegelaar. Dit is geen losmiddel, dus als deze nog gelost dient te worden of met een materiaal wordt gegoten waarmee je hechting krijgt, gebruik dan alsnog een los middel.

Standaard geeft een polyurethaan wel hechting en siliconen geen hechting op verschillende materialen. Deze hechting of geen hechting is niet bij iedere materiaalsoorten. Mocht u een extra hechting willen generen voor bijvoorbeeld (mechanische) belasting dan adviseren wij altijd deze te optimaliseren door een hechtprimer te gebruiken voor de verschillende ondergronden. Deze geeft dan een goede hechting voor beide materialen. Voordat dit hechtmiddel gebruikt wordt dient eerst de oppervlakte grondig gereinigd en ontvet te worden. Stralen of opruwen van de oppervlakte bevorderd de hechting met of zonder hecht primer.

Polyurethaan gieten op een materiaal waarmee geen hechting gecreëerd wordt heeft dus geen lossingsmiddel nodig. De meeste siliconen giet rubbers zoals onze siliconen Eurosil, Platsil (additie siliconen) en SG C-sil (condensatie siliconen) hebben geen hechting met de polyurethaan materialen. Hier is dus geen los middel vereist. Wel kan het zijn dat wanneer je mallen intensief gebruik gebruikt het lossende effect minder kan worden. Gebruik dan wel de losmiddel alvorens je gaat gieten.

Maak altijd eerst een test stuk alvorens u definitief aan de slag gaat.

UFI: Poly 75-Series Liquid Rubber Part A : 6530-2076-600M-JJNA
UFI: Poly 75-70 Liquid Rubber Part B: H030-10UD-K00M-7VG6

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Veiligheidsinformatie:

Komponent A

H315 – Veroorzaakt huidirritatie, Categorie 2
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken, Categorie 1
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie, Categorie 2A
H332 – Schadelijk bij inademing, Categorie 4
H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, Categorie 1
H351 – Verdacht van het veroorzaken van kanker, Categorie 2

Komponent B

H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken, Categorie 1
H401 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, Categorie 2
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, Categorie 2

 

Vanaf: 31,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen