+31 (0) 186 600 880

Polyurethaan giet plastic Shore D 70 SLOW, EasyFlo 90

EasyFlo 90 is een langzame twee komponenten polyurethaan systeem van de Easy Flo serie polyurethaan giet plastic. Een langere verwerkingstijd van 5 minuten, een totale lossingstijd van 60-120 minuten (afhankelijk van de gietdikte) en een viscositeit van 200 cP zijn de eigenschappen van de EasyFlo 90. De Easy Flo 90 heeft een harde Shore D hardheid van 70. Deze Easy Flo variant hard uit tot een wit giet plastic product.

Overige Easy Flo producten:

EasyFlo Series-producten zijn gebruiksvriendelijke, kwikvrije polyurethaanharsen met eenvoudige 1A: 1B mengverhouding (bij volume) verhoudingen per volume (100A:90B bij gewicht). Deze super lage viscositeitsvloeistoffen zorgen voor perfecte details en luchtbel vrije gietstukken zonder de noodzaak van vacuüm giettechnieken.  Door de korte demold tijden zijn EasyFlo-producten ideaal voor toepassingen met hoog volume of snelle verwerkingstijden zoals productie.

Voor rotatie gieten of sprayen van polyuurethaan producten adviseren wij de Easy Flo 120 door de gestuurde gellingsproces en de EasyFlo Spray. De EasyFlo producten zijn eenvoudig te bewerken na het uitharden zoals het verven, schuren en boren.

EasyFlo-kunststoffen zijn naast de SG Serie (SG 2000 L, SG 130 en SG 140) de snellere varianten van harsen met de laagste viscositeit en zeer veelzijdig die goed werken  voor talloze commerciële, industriële, hobby-, vaartuig-, prop- en displayprojecten.

EasyFlo-kunststoffen kunnen worden gegoten in Eurosil®- en SG C-Sil®-siliconevormen zonder losmiddel en kunnen worden gegoten in polyurethaanrubbermallen en latexvormen met het juiste losmiddel (bijv. Pol-Ease® 2300 lossingsmiddel).

Verpakking: Set 1,9 kg, Set 9,5 kg, Set 34,4 kg
Mengverhouding: 100A:100 bij volume / 100A:90B bij gewicht
Kleur: Wit
Hardheid: Shore D 70
Verwerkingstijd (min.): 5
Uithardingstijd (uur): 60-120 min.
Viscositeit (cP): 200 cP
Totale uitharding: 7 dagen
Heat Deflection Temp.°C (°F): 75 (164)
Type product: Polyurethaanhars

Downloads

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Veiligheidsinformatie:

Komponent A
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt, gevarencategorie 1
H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H320 Veroorzaakt ernstige oogirritatie, gevarencategorie 2B
Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A
Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1
H332 Schadelijk bij inademing, gevarencategorie 4
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, gevarencategorie 1
H335 /336 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling,  irritatie van de luchtwegen, gevarencategorie 3,
H351 Kankerverwekkende, gevarencategorie 2
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

Komponent B
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie., gevarencategorie 2A

Vanaf: 32,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen