+31 (0) 186 600 880

Polyurethaan gietrubber Shore A 45 (Poly 74-45)

Poly 74-45 is de hardere variant van de Poly 74-30 en 75-40. De Poly 74-45 heeft een Shore A 45 en een makkelijk te verwerken 1A:1B mengverhouding. De Poly Serie polyurethaan rubber is makkelijk te verdikken met CAB-O-SIL of Polyfiber voor het maken van een kwastbare kwastrubber. Standaard is de Poly 74-45 een gele polyurethaan gietrubber. Deze giet rubber wordt veel gebruikt bij het maken van rubberen onderdelen of mallen met een medium hardheid.

De Poly 74- en Poly 75-Serie producten aan veel materialen zoals hout, metaal, polyurethaan producten, kuststoffen en meer. Om lossing te voorkomen kan bijvoorbeeld onze Pol-Ease 2300 worden gebruikt. Deze is verkrijgbaar in spuitbussen. Ook hebben wij diverse vloeibare lossingsmiddelen om materialen in te kwasten.

Verpakking: Set 2 kg, Set 10 kg, Set 36 kg
Verpakking groot: Drum verpakking op aanvraag (204 kg per component)
Hardheid (Shore A): 45
Mengverhouding: 1A:1B (bij gewicht)
Kleur: geel
Verwerkingstijd (min.): 30
Uithardingstijd (uur): 16 uur (demold) / 7 dagen (100%)
Viscositeit (cP): 2.000
Soortelijk gewicht: 1.02
Soortelijk volume: 27.5 in³/lb
Rek:
1135 %
Breukbelasting (N/mm2): 14.36
Treksterkte (N/mm2): 2.81 (408psi)
Type product: Polyurethaan rubber

* De kleur van polyurethaan kan van batch tot batch van kleur veranderen of kan met de maanden/jaren donkerder worden, maar de product prestaties worden hierdoor niet beïnvloed.

Downloads

Veiligheidsinformatie:

Komponent A

H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351 – Verdacht van het veroorzaken van kanker

Komponent B

H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vanaf: 31,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen