+31 (0) 186 600 880

Snelhardende polyurethaan gietrubber Shore A 60, PT Flex 60

PT Flex 60 Liquid Rubber is een tweedelig, vloeibaar polyurethaansysteem dat uithardt (RTV) tot een geel / oranje Shore A60 rubber. PT Flex-serie rubbers zijn speciaal ontwikkeld voor prototyping, productie en modelbouwtoepassingen en bieden snelle giettijden (ca. 5 minuten), snelle los tijden van ca. 2 uur en lage viscositeit.

De PT Flex polyurethaan rubbers kunnen perfect worden gegoten in een Eurosil siliconen waardoor er geen lossingsmiddel nodig is.  Wanneer de PT flex is uitgehard is deze goed na te bewerken.

Online Verpakking: Set 10 kg A+B, Set 2 kg
Verpakking
: Set 10 kg A+B, Set 2 kg, Set 36 kg en Set 408 kg
Hardheid (Shore A): 60
Mengverhouding: 1A:1B (bij gewicht)
Uithardingstijd (uur): 0.5 @ 70 °C / 1,5, 1
Viscositeit (cP): 625
Type product: Polyurethaan rubber

Downloads

 

Veiligheidsinformatie:

Komponent A
H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A
Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1
H335 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen
H351 Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 2
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

Komponent B
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H411 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2

Vanaf: 39,50

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen