+31 (0) 186 600 880

Snelhardende polyurethaan gietrubber Shore A 70, PT Flex 70

PT Flex 70 Liquid Rubber is een tweedelig, vloeibaar polyurethaansysteem dat uithardt (RTV) tot een geel / oranje / bruin Shore A70-rubber. PT Flex-serie rubbers waren specifiek ontworpen voor prototyping en modelbouwtoepassingen en bieden snelle giettijden (ca. 4 minuten), snelle uithardingstijden (ca 2 uur) en lage viscositeit van 680 cP.

De PT Flex 70 is een harde p.u. rubber vergelijkbaar met de hardheid van een autoband. De PT Flex 85 is een hardere variant van de PT Flex 70 en de PT Flex 60 is een zachtere variant. De PT Flex series kunnen eenvoudig worden gegoten in de Eurosil additie siliconen zonder lossingsmiddel te gebruiken of met lossingsmiddel in een mal van een zachte of harde giet polyurethaan uit de Poly 74/75-serie.

Voor langzamere variant of grote volumes, overweeg de rubbers uit de Poly 75-series.  Een ruime keus aan rubbers met een Shore A 60 t/m Shore A 90.

Verpakking: Set 2 kg, Set 10 kg en Set 36 kg
Hardheid (Shore A): 70
Mengverhouding: 1A:1B (bij gewicht)
Verwerkingstijd: 4 min.
Uithardingstijd: 2 uur
Uithardingstijd (min): 30 bij 70 °C 

Type product: Polyurethaan rubber

Downloads

 
Neem contact op voor de specifieke aanvraag van uw project, advies of voor de aanvraag van bulk verpakkingen. 
 
Veiligheidsinformatie:
 
Komponent A
H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A
Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1
H335 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen
H351 Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 2
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2
 
Komponent B
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H411 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2

Vanaf: 42,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen