+31 (0) 186 600 880

EasyFlo 60 – Gietplastic hars Shore D 65, snel hardend/lage viscositeit

De EasyFlo 60 is een twee komponenten polyurethaan giethars wat uithardt tot een witte Shore D (niet flexibel)65 plastic. Een zeer eenvoudig te verwerken dankzij de 1A:1B (bij volume) mengverhouding, lage viscositeit van 60 cP en snelle uitharding heeft met een ontvormtijd van 15-30 minuten. De verwerkingstijd is is 2-2.5 minuten.

De EasyFlo materialen zijn materialen met een zeer lage viscositeit voor een makkelijke gieting. Ook zijn deze materialen makkelijk te verdikken met een verdikkingsmiddel zoals de CAB-O-SIL en PolyFiber II voor kwastbare toepassingen of steunmallen.

Wanneer u een spray variant wenst adviseren wij de EasyFlo Spray FR. Voor rotatie gieten is de EasyFlo 120 zeer geschikt en de EasyFlo 95 voor langere verweringstijden.

De EasyFlo producten zijn zeer gebruiksvriendelijk en kwikvrije polyurethaan producten. De 1A:1B mengverhouding bij volume (100A:90B bij gewicht) en lage viscositeit zorgen voor de makkelijk te verwerken producten. De EasyFlo harsen zorgen voor een zeer gedetailleerde en luchtbel vrij giet modellen zonder dat er vacuüm kamers gebruikt moeten worden. Door de snelle uithardingstijden is het een ideaal product voor hogere volumes, aantallen en giet stukken die snel gemaakt moeten worden. Deze materialen worden veel gebruikt in industriën voor commerciëlen toepassingen, vaar- en vliegtuig industrie, props en display projecten, hobby en veel andere toepassingen. De EasyFlo harsen kunnen worden gegoten in siliconen (additie en condensatie siliconen zoals Eurosil) mallen zonder lossingsmiddel te gebruiken. Wanneer je Polyurethaan of andere materialen gebruikt als mal, dan kan je bijvoorbeeld onze Pol-Ease 2300 lossingmiddel gebruiken. Ook zijn kleur pasta’s te gebruiken voor de EasyFlo producten.

Online verpakking: Set 1,9 kg, Set 9,5 kg,
Verpakking: Set 1,9 kg, Set 9,5 kg, 34.4 kg, drum verpakkingen
Hardheid (Shore D)
: 65
Verwerkingstijd (min.): 2 – 2,5
Ontvorm tijd: 15-30
Kleur: Wit
Viscositeit (cP): 60 cP
Type product: Polyurethaanhars

Downloads

UFI: EasyFlo 60 Liquid Plastic Part A: JS10-Y05U-900Q-X3A9
UFI: EasyFlo 60 Liquid Plastic Part B: 3V10-F0V7-M006-MEWC

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Veiligheidsinformatie:

Komponent A

H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H320 Veroorzaakt ernstige oogirritatie, gevarencategorie 2B
H332 Schadelijk bij inademing, gevarencategorie 4
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, gevarencategorie 1
H335 /336 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling,  irritatie van de luchtwegen, gevarencategorie 3,
H351 Kankerverwekkende, gevarencategorie 2
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

Komponent B
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie., gevarencategorie 2A
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Vanaf: 31,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen