+31 (0) 186 600 880

Flexibel polyurethaanschuim F3 (3 lb/ft³ / 48 kg/m3)

Poly foam F-3 is een twee komponenten en zelfrijzend flexibel polyurethaan schuim. De p.u. schuim F-3 heeft een “free-rise dichtheid” van 3 lb / ft³ maar moet worden gegoten met een dichtheid van 5 tot 8 lb / ft³ om een goed oppervlakte detail en vulling van de mal te verkrijgen. De flexibele schuimen zijn goed te gebruiken als opvulling in gegoten harsen en rubbers of voor props, gereedschappen, kunst objecten, decoratief of functionele toepassing of voor onderdelen die licht van gewicht moeten zijn. Deze Poly Foams kunnen worden gegoten in onze Eurosil (additie) en SG C-Sil siliconen rubberen mallen of in onze polyurethaan rubbers die van te voren worden gecoat met lossingsmiddel zoals onze lossingsmiddel Pol-Ease 2300 of lossingsmiddel VL.

De PolyFoam F-3 is een schuim met 1A:2B mengverhouding en heeft een viscositeit van 2.000 cP. De Poly foam heeft in de eerste fase een cream tijd van 25 sec, waarna de p.u. schuim 1,5 minuten zal op schuimen. Na 3 minuten zal de kleverigheid van de Schuimen minder worden en zie je een schil om de schuim heen. Deze huid ontstaat vanuit de schuim zelf (self skinning). De F-5 foam kan na 10 minuten worden uit de mal worden gehaald. Aangezien de huid van het product vanzelf ontstaat vanuit het product zal er maximaal schuim ontstaan in de mal en aan de oppervlakte. De Poly foam kan ook worden ingekleurd met de poly pasta en poly colors.

SynTec® produceert “flexibel” en “Rigid” polyurethaan giet schuimen (PolyFoams). De Flexible schuimen zijn in twee varianten te verkrijgen de PolyFoam F-3 en PolyFoam F-5 (gegoten dichtheid 8-15 lb/ft³). De rigid, harde variant is te verkrijgen in R-2, R-5 en R-8.

Verpakkingen:

Set 3 KG (1 kg A + 2 kg B)
Set 15 KG (5 kg A + 10 kg B)
Set 54 KG (18 kg A + 36 kg B)
Set 612 KG (204 kg A + 408 kg B)

Mengverhouding: 1A : 2B
Viscositeit (cP): 2000
Cream Time: 25 Sec.
Rise Time: 1,5 min.
Tack Free Time: 3 min.
Free Density: 3 min.
Molded Density: 5-8 lb/ft3

Downloads

 

UFI: PolyFoam F-3 Flexible Casting Foam Part A: 6J40-508J-300J-40YC
UFI: PolyFoam F-3 Flexible Casting Foam Part B: MT40-P0AR-1001-31QJ

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Veiligheidsinformatie:

Komponent A
H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie, gevarencategorie 2B
H332 Schadelijk bij inademing, gevarencategorie 4
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, gevarencategorie 1
H335 /336 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling,  irritatie van de luchtwegen, gevarencategorie 3,
H351 Kankerverwekkende, gevarencategorie 2
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

Komponent B

H316 Kan een allergische huidreactie veroorzaken, Category 3
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie, gevarencategorie 2
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, gevarencategorie 1
H341, Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

Vanaf: 43,50

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen