+31 (0) 186 600 880

Polyurethaan gietrubber, Shore A 75 (Poly 75-75)

De twee komponenten rubber Poly 75-75 is een zeer stugge Polyurethaan rubber wat op kamer temperatuur (RTV) uithardt. De Poly 75-75 heeft een Shore A 75 die net wat stugger is dan een autoband. De zeer stugge rubber is extreem goed met toepassingen zoals gebruikt wordt in de beton industrie. De Poly 75-75 wordt veel gebruikt voor het maken van grote mallen en shotten voor de prefab beton. De Poly 75-75 en Poly 75-90 worden ook veel toegepast bij productie van harde rubberen onderdelen. De Poly 74- en 75-serie rubbers kunnen worden gebruikt als gietrubber, kwast rubber of spuit rubber. Een zachtere polyurethaan uit de 75-serie rubbers zijn de Poly 75-70 en de Poly 75-60

Er zijn veel toevoegingen van additieven zoals CAB-O-SIL, verdunners, versnellers, UV stabilisatoren en kleur pigmenten. Naast de Poly serie producten zijn de PT Flex producten verkrijgbaar voor vervaardiging van rubberen onderdelen en eventueel te bewerken rubberen producten.

De CAB-O-SIL zorgt voor een verdikking van het materiaal. Door de hogere viscositeit is het materiaal spatel- of kwastbaar voor het maken van kwastmodellen van bijvoorbeeld ornamenten.

Online verpakking: Set 3 kg, Set 15 kg
Verpakking
: Set 3 kg, Set 15 kg, Set 54 kg, Set 612 kg
Hardheid (Shore A): 75
Mengverhouding: 2A:1B
Kleur: Amber
Verwerkingstijd (min.): 20
Uithardingstijd (uur): 16 uur (demold) / 7 dagen (100%)
Viscositeit (cP): 4.000 (±400)
Breukbelasting (N/mm2): 43.25
Rek: 722%
Treksterkte (N/mm2): 4.52
Type product: Polyurethaan rubber
Applicatie: rubber mallen en rubberen onderdelen.

Downloads

 

Lossing & hechting:

Polyurethaan giet rubber zoals de poly 75-75 hecht bij het gieten op veel ondergronden zoals diverse metaal soorten, hout, polyurethaan, kunststoffen, epoxy materialen, beton, gips en veel meer andere ondergronden. Indien er lossing nodig is op deze ondergronden moet er lossingsmiddel zoals onze Pol-Ease 2300, Lossingsmiddel VL, Pol-Ease 2350 en Pol-Ease 2450  of de andere lossingsmiddelen gebruikt worden. Wij adviseren altijd eerst een test te doen met de hechting, lossing of het inzuig effect van de rubber op de mal of toepassing. Bij Poreuze onderdelen gemaakt van bijvoorbeeld hout of gips, kan het rubber opgezogen worden. Je kan dit voorkomen door deze eerst te sealen met bijvoorbeeld een porieverzegelaar. Dit is geen losmiddel, dus als deze nog gelost dient te worden of met een materiaal wordt gegoten waarmee je hechting krijgt, gebruik dan alsnog een los middel.

Standaard geeft een polyurethaan wel hechting en siliconen geen hechting op verschillende materialen. Deze hechting of geen hechting is niet bij iedere materiaalsoorten. Mocht u een extra hechting willen generen voor bijvoorbeeld (mechanische) belasting dan adviseren wij altijd deze te optimaliseren door een hechtprimer te gebruiken voor de verschillende ondergronden. Deze geeft dan een goede hechting voor beide materialen. Voordat dit hechtmiddel gebruikt wordt dient eerst de oppervlakte grondig gereinigd en ontvet te worden. Stralen of opruwen van de oppervlakte bevorderd de hechting met of zonder hecht primer.

Polyurethaan gieten op een materiaal waarmee geen hechting gecreëerd wordt heeft dus geen lossingsmiddel nodig. De meeste siliconen giet rubbers zoals onze siliconen Eurosil, Platsil (additie siliconen) en SG C-sil (condensatie siliconen) hebben geen hechting met de polyurethaan materialen. Hier is dus geen los middel vereist. Wel kan het zijn dat wanneer je mallen intensief gebruik gebruikt het lossende effect minder kan worden. Gebruik dan wel de losmiddel alvorens je gaat gieten.

Maak altijd eerst een test stuk alvorens u definitief aan de slag gaat.

UFI: Poly 75-Series Liquid Rubber Part A : 6530-2076-600M-JJNA
UFI: Poly 75-75 Liquid Rubber Part B: U340-M0TJ-K002-TA21

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Veiligheidsinformatie:

Komponent A

H315 – Veroorzaakt huidirritatie, Categorie 2
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken, Categorie 1
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie, Categorie 2A
H332 – Schadelijk bij inademing, Categorie 4
H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, Categorie 1
H351 – Verdacht van het veroorzaken van kanker, Categorie 2

Komponent B

H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken, Categorie 1
H401 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, Categorie 2
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, Categorie 2

 

Vanaf: 46,50

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen