+31 (0) 186 600 880

Snelhardende polyurethaan gietrubber Shore A 50, PT Flex 50

Vloeibare giet rubbers van de PT Flex Series zijn polyurethaan gietrubbers die specifiek zijn ontworpen voor het maken van prototypen en functionele rubberen onderdelen. In tegenstelling tot veel andere polyurethaanrubberproducten hebben deze gietbare rubbers een lage viscositeit en zijn ze snel hardend, zodat ze snel kunnen worden gelost. Deze rubbers worden vaak gebruikt in Prototyping, Prop Making, Industrial, Theming & Display, Model Making en Craft & Hobby-toepassingen.

PT Flex rubbers kunnen worden gegoten in Eurosil® siliconen mallen zonder enig losmiddel en kunnen worden gegoten in polyurethaan rubberen mallen, polyurethaan hars / plastic mallen en latex mallen met de juiste losmiddel (bijv. Pol-Ease® 2300 Release Agent).

De snel hardende rubbers zijn beter te verwerken door de lage viscositeit dat de Poly 74- en poly 75-serie rubbers. De PT Flex rubbers zijn beter machinaal te bewerken voor nabewerkingen aan de rubberen onderdelen. De PT Flex rubbers (Shore A ) zijn na twee uur al te lossen vanuit de mal. Hierdoor zijn productie klussen van grotere oplage makkelijker met de PT Flex.

De PT Flex rubbers zijn variërend te verkrijgen van Shore A 20 tot Shore D 60.

Verpakking: Set 2 kg, Set 36 kg, Set 408 kg.
Hardheid (Shore A): 50
Mengverhouding: 1A:1B (bij gewicht)
Kleur: Helder geel / amber
Verwerkingstijd (min.): 8
Uithardingstijd (uur): 0.5 @ 70 °C / 1,5
Viscositeit (cP): 550
Type product: Polyurethaan rubber

Downloads

Veiligheidsinformatie:

Komponent A
H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A
Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1
H335 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen
H351 Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 2
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

Komponent B
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H411 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2

Vanaf: 42,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen