+31 (0) 186 600 880

Snelhardende polyurethaan gietrubber Shore A 50, PT Flex 50

Vloeibare giet rubbers van de PT Flex Series zijn polyurethaan gietrubbers die specifiek zijn ontworpen voor het maken van prototypen en functionele rubberen onderdelen. In tegenstelling tot veel andere polyurethaanrubberproducten hebben deze gietbare rubbers een lage viscositeit en zijn ze snel hardend, zodat ze snel kunnen worden gelost. Deze rubbers worden vaak gebruikt in Prototyping, Prop Making, Industrial, Theming & Display, Model Making en Craft & Hobby-toepassingen.

PT Flex rubbers kunnen worden gegoten in Eurosil® siliconen mallen zonder enig losmiddel en kunnen worden gegoten in polyurethaan rubberen mallen, polyurethaan hars / plastic mallen en latex mallen met de juiste losmiddel (bijv. Pol-Ease® 2300 Release Agent).

De snel hardende rubbers zijn beter te verwerken door de lage viscositeit dat de Poly 74- en poly 75-serie rubbers. De PT Flex rubbers zijn beter machinaal te bewerken voor nabewerkingen aan de rubberen onderdelen. De PT Flex rubbers (Shore A ) zijn na twee uur al te lossen vanuit de mal. Hierdoor zijn productie klussen van grotere oplage makkelijker met de PT Flex.

De PT Flex rubbers zijn variërend te verkrijgen van Shore A 20 tot Shore D 60.

Verpakking: Set 2 kg, Set 36 kg, Set 408 kg.
Hardheid (Shore A): 50
Mengverhouding: 1A:1B (bij gewicht)
Kleur: Helder geel / amber
Verwerkingstijd (min.): 8
Uithardingstijd (uur): 0.5 @ 70 °C / 1,5
Viscositeit (cP): 550
Type product: Polyurethaan rubber

Downloads

UFI: PT Flex 50 Liquid Rubber Part A: 9R50-70X3-D00F-DT48
UFI: PT Flex 50 Liquid Rubber Part B: 4360-80PP-M00F-15FH

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Veiligheidsinformatie:

Komponent A
H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H320 Veroorzaakt ernstige oogirritatie,gevarencategorie 2B
Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A
Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1
H332 Schadelijk bij inademing, gevarencategorie 4
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, gevarencategorie 1
H335 /336 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling,  irritatie van de luchtwegen, gevarencategorie 3,
H351 Kankerverwekkende, gevarencategorie 2
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

Komponent B
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H411 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2

Vanaf: 42,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen