+31 (0) 186 600 880

Hard (stijf) polyurethaanschuim R-8 (128 kg/m3)

Poly Foam R-8 is een twee componenten hard polyurethaan gietschuim. Dit zelf op schuimende p.u. schuim heeft een “free-rise” dichtheid van 8 lb / ft³(128 kg / m3), maar moet een dichtheid hebben van 8 tot 20 lb / ft³ (128 – 320 kg / m3) om een goede oppervlakte detail en schuimvulling te bereiken. Over het algemeen moeten de PolyFoam producten worden gegoten in siliconen mallen van SG C-sill® of PlatSil® / Eurosil®.

Coatings (bijvoorbeeld een sneldrogende verf primer) kunnen worden aangebracht op siliconen mallen voor het ingieten van de schuimvorm in vooraf voorgevormde mallen. Hiermee creëer je een coating op het schuim. Deze coating kan ook van een polyurethaan rubber zijn. Deze schuimen kunnen ook worden gebruikt in mallen van Poly 74 en 75-Series polyurethaan giet rubber die zijn gecoat met sealers / lossingsmiddelen.

De Poly Foam R – Rigid is een hardschuim te verkrijgen in diverse hardheden, R-2, R-5 en R-8. De PolyFoam is ook in flexibele schuimen te verkrijgen de F-3 en F-5.

Poly Foam is verkrijgbaar in sets van 1,9 kg.

Grotere verpakkingen op aanvraag sets ( 9 kg, 36 kg, of drum verpakkingen).

Verpakking: 2 KG (2 x 1 KG), Set 10 kg, Set 36 kg
Mengverhouding: 1A:1B
Viscositeit (cP): 1100 cP
Cream Time: 45 sec
Rijs Tijd: 2 (min.)
Plakvrij tijd: 3 min.
Ontvorm tijd: 10-15 (min.)
Type product: Polyurethaanschuim

Downloads

UFI: PolyFoam R-8 Rigid Casting Foam Part A: E670-U0NU-K00W-MJJA
UFI: PolyFoam R-8 Rigid Casting Foam Part B:

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Veiligheidsinformatie:

Komponent A
H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie, gevarencategorie 2B
H332 Schadelijk bij inademing, gevarencategorie 4
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, gevarencategorie 1
H335 /336 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling,  irritatie van de luchtwegen, gevarencategorie 3,
H351 Kankerverwekkende, gevarencategorie 2
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

Komponent B

Vanaf: 39,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen