+31 (0) 186 600 880

Snelhardende polyurethaan gietrubber Shore A 85, PT Flex 85

Tijdelijk niet beschikbaar!

 

 

PT Flex 85 Liquid Rubber van Polytek is een tweedelig, vloeibaar polyurethaansysteem dat uithardt (RTV) tot een geel / oranje Shore A85-rubber. PT Flex-serie rubbers zijn specifiek ontworpen voor prototyping en modelbouwtoepassingen en bieden snelle giettijden (ca 5 minuten) en snelle uitlooptijden (ca 2 uur) en een iets hogere viscositeit voor de PT Flex serie van 1600 cP.

De extreem harde Shore A 85 p.u. rubber wat goed machinaal bewerkbaar is. Door toevoeging van de Poly colors of de Pasta´s kunnen de PT Flex serie eenvoudig inkleuren. Bij het uitgieten van de PT Flex producten in een additie siliconen mal zoals de Eurosil siliconen hoeft geen lossingsmiddel gebruikt te worden.

PT Flex rubbers zijn goed verwerkbaar met meng en doseer machines waardoor luchtinsluiting bij mengen en het verwerken wordt gereduceerd. De PT Flex serie giet rubbers worden veel ingezet bij productie rubbers waarbij een snelle uitharding is gewenst. Deze rubbers zijn makkelijk op gewenste kleur te brengen.

De Polytek PT Flex serie is te verkrijgen in een Shore A 20 t/m Shore A 85. Wij bieden de PT Flex polyurethaan rubber aan in verpakkingen:

  • Set 2 kg A+B
  • Set 10 kg A+B
  • Set 36 kg A+B
  • Set 408 kg A+B

Neem contact op voor leveringen van 36 kg sets of 408 kg set verpakkingen.

Verpakking online: Set 2 kg A+B, Set 10 kg
Hardheid (Shore A): 85
Mengverhouding: 1A:1B (bij gewicht)
Uithardingstijd (uur): 0.5 @ 70 °C / 1,5
Viscositeit (cP): 1.600
Volume gewicht: 1.06 g/cm³
Treksterkte: 7,3 N/mm2
Rek: 250%
Type product
: Polyurethaan giet rubber
Merk: PT Flex

Downloads

Veiligheidsinformatie:

Komponent A
H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A
Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1
H335 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen
H351 Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 2
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

Komponent B
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
H411 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2

Direct jouw product bestellen

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen